Nová možnost zproštění trestní odpovědnosti pro právnické osoby

Na základě zákona č. 183/2016 Sb., který novelizuje zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, může být od 1. prosince 2016 právnická osoba zproštěna trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že „vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila“.

Městský soud v Praze řešil případ, ve kterém zohlednil tuto úpravu . Jak bylo obšírně informováno médii, soud rozhodl, že:

  • společnost spáchala trestný čin, ale
  • dospěl k závěru, že společnost vynaložila veškeré úsilí, aby trestnému činu zabránila,

a rozhodl o zastavení trestního stíhání.

 

Více informací v našich nejnovějších Právních novinkách.