,

Léto se blíží, pozor na účetní závěrku

Než vyrazíte na prázdniny, nezapomeňte projednat účetní…
,

Zásadní změna pravidel v rozdělování zisku

Dle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze…

Vlastníci ochranných známek, zbystřete

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných…

Věděli jste o zásadní změně u přepravních smluv?

Od 1. ledna 2019 platí nenápadná novela zákona o silniční…

Zřízení Evidence skutečných majitelů

Právnické osoby mají povinnost zapsat údaje o svých skutečných…