DELTA legal podporuje projekt na záchranu hrobky Marie von Ebner-Eschenbachové

S potěšením oznamuje, že v sobotu 11. června 2016 proběhlo v obci Troubky–Zdislavice oficiální zahájení pilotního projektu obecně prospěšné společnosti Czech National Trust, při jehož přípravě poskytovala naše advokátní kancelář Czech National Trustu po řadu let exkluzivní právní poradenství.

Zahájení pilotního projektu se zúčastnilo mnoho významných osobností z politické i podnikatelské sféry, mezi něž patří:

  • pan Daniel Herman, Ministr kultury České republiky,
  • JE Alexander Grubmayr, rakouský velvyslanec v České republice
  • zástupci Zlínského kraje,
  • Catherine Leonard z Mezinárodní National Trusts Organisation (INTO),
  • pan Justin Albert z British National Trust,
  • Generální tajemník International National Trust Organisation.

Pilotní projekt, stejně jako celá myšlenka Czech National Trust, byla podpořena osobním dopisem Jeho královské Výsosti Charlese, prince z Walesu.

Pilotní projekt je zaměřen na záchranu hrobky Marie von Ebner-Eschenbachové, české spisovatelky a jedné z nejpozoruhodnějších literárních osobností 19. století. Czech National Trust si klade za cíl upozornit na její mimořádný literární a kulturní odkaz. Její hrobka se nachází v obci Troubky-Zdislavice.

Více zde.