Zaměstnanci, těšte se! Zaměstnavatelé, pozor!

K 1. 7. 2019 nabyde účinnosti novela zákoníku práce, kterou bude zrušen relativně kontroverzní institut karenční doby v rámci dočasné pracovní neschopnosti.

Od července 2019 bude mít tedy zaměstnanec v případě dočasné pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy již od prvního dne absence v práci z důvodu onemocnění.

V praxi tato změna pro zaměstnavatele znamená budoucí nárůst nákladů v podobě vyplácení náhrady mzdy práce neschopnému zaměstnanci o 3 dny déle, náklady spojené s patřičnými administrativními změnami, které je třeba implementovat do 1.7.2019 a v neposlední řadě pak riziko sankcí v případě neplnění zákonem stanovené povinnosti, pokud by po 1.7.2019 došlo ve výplatě náhrady mzdy k pochybení.

Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na Jiřího AbsolonaLukáše Koukala, nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.