Potřebujete apostilu nebo superlegalizaci?

OVĚŘENÍ DOKUMENTŮ JE ČASOVĚ VELMI NÁROČNÁ ZÁLEŽITOST, PŘENECHTE TO NÁM A UŠETŘETE SI ČAS.

V případě, že potřebujete listinu vydanou nebo ověřenou českým orgánem, soudem, notářem atp. (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, oddací listy a rodné listy, plnou moc a další) použít v zahraničí, je nutné předem zjistit, jaké podmínky jsou stanoveny pro její použití v dané zemi.

Zpravidla jde o tři možné situace:

  • na základě mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a příslušným cílovým státem (popř. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191) je daný dokument osvobozen od dalšího ověřování, nebo
  • mezinárodní smlouva se nepoužije, ale cílový stát je signatářem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V takovém případě postačí opatřit dokument tzv. apostilní doložkou, apostilou, nebo
  • výše uvedené nelze použít. V takovém případě je nutné absolvovat nejnáročnější proces a dokument opatřit tzv. superlegalizací. Obvykle jde o opatření dokumentů příslušnými ověřeními českých ministerstev, následně pak ověření diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

V případě zájmu o dlouhodobou spolupráci nebo většího množství dokumentů Vám rádi připravíme nabídku na míru.

Jak spolupráce probíhá?

  • Kontaktujte nás a zašlete nám scan dokumentu

  • Potvrdíme si náležitost s ohledem na dokument a stát jeho použití

  • Domluvíme se na podmínkách (cena, termín, doručení a případný překlad)

  • Doručíte nám originál dokument

  • My vše zajistíme

  • Dokument opatřený apostilou nebo superlegalizací Vám předáme či zašleme, a to i do zahraničí.