Nejlepší partner pro nejlepší řešení

Poskytujeme komplexní právní služby s využitím takřka 20 let zkušeností s poradenstvím českým, slovenským i jiným zahraničním klientům. Rozsáhlé znalosti tuzemského prostředí, legislativy a trhu kombinujeme s mezinárodními standardy poskytování služeb a respektem pro individuální potřeby každého klienta tak, abychom dosáhli co nejlepšího řešení.

Pavel Fára
Pavel FáraAdvokát, partner
Pavel se specializuje na oblast práva nemovitostí, M&A, korporátního práva a veřejnoprávní regulace. Věnuje se i oblasti environmentálně šetrných nemovitostí a dalším otázkám životního prostředí.
Libor Vacek
Libor VacekAdvokát, partner
Libor se specializuje na oblast financování, bankovního práva, kapitálového trhu, veřejných zakázek a PPP projektů. Má rozsáhlé zkušenosti z celé řady mezinárodních i domácích transakcí.
Michal Zahradník
Michal ZahradníkAdvokát, partner
Michal se věnuje především obchodnímu a korporátnímu právu, sporné agendě a nefinanční regulaci. Dále se zaměřuje na restrukturalizaci zadlužení a insolvenční právo.
Jiří Absolon
Jiří AbsolonAdvokát, partner
Jiří se ve své praxi věnuje zejména obchodnímu právu, právu obchodních společností, M&A a Corporate Governance. Jiří se také zabývá právem v oblasti life sciences a kryptoměn.
Henrieta Hovanová
Henrieta HovanováSenior advokátka
Henrieta se specializuje zejména na oblast práva nemovitostí a spornou agendu. Jako vedoucí Slovenské sekce poskytuje poradenství i v oblasti slovenského (zejména obchodního) práva.
Veronika Chrobok
Veronika ChrobokSenior advokátka
Veronika je advokátkou s právním i ekonomickým vzděláním. Zaměřuje se na fúze a akvizice, nemovitosti a právo duševního vlastnictví. Je vedoucí naší skupiny pro zdravotnictví, působí i v pro bono oblasti.
Lýdia Cadete
Lýdia CadeteAdvokátka
Lýdia je advokátkou, která zaměřuje na oblast obchodního, občanského a správního práva, včetně právní regulace ochrany osobních údajů. Poskytuje poradenství i v oblasti veřejných zakázek a nemovitostí.​
Marie Gallistlová
Marie GallistlováAdvokátka
Marie poskytuje právní služby se zaměřením na generální praxi, soudní a rozhodčí spory, zabývá se správním, daňovým, insolvenčním a trestním řízením, nemovitostními transakcemi a veřejnými zakázkami.
Adam Dvořák
Adam DvořákAdvokát
Adam je advokát působící v naší kanceláři od roku 2023. Ve své praxi se zaměřuje především na řešení soudních sporů, smluvní agendu, právo nemovitostí a zastupování klientů v insolvenčních řízeních.
Martin Jonek
Martin JonekAdvokát
Martin se zaměřuje zejména na obchodní právo, občanské právo a právo duševního vlastnictví. Zastřešuje AML problematiku a poskytuje i právní poradenství v oblasti slovenského, zejména korporátního, práva.
Dana Provázková
Dana ProvázkováAdvokátní koncipientka
Dana je advokátní koncipientkou se zaměřením zejména na oblast pracovního práva, kromě toho je i certifikovanou daňovou poradkyní. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Denisa Bučilová
Denisa BučilováAdvokátní koncipientka
Denisa je advokátní koncipientkou a zaměřuje se zejména na oblast obchodního a zdravotnického práva.
Helena Vacková
Helena VackováFinanční manažerka
Helena je zodpovědná za finanční management. Po dobu své dlouholeté praxe pošla různými pozicemi souvisejícími s účetnictvím a daněmi v soukromé sféře i finanční správě. Vystudovala Střední ekonomickou školu, obor všeobecná ekonomika.
Kristýna Vacardová
Kristýna VacardováOffice manažerka
Kristýna má na starosti administrativní chod kanceláře. Má v této oblasti dlouholeté zkušenosti ze soukromého sektoru, kulturního i filmového průmyslu. Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.

Připojte se k našim spokojeným klientům

Naše právní služby jsou na dosah vaší ruky. Kontaktujte nás dnes a dejte nám příležitost vyřešit vaše právní potřeby s vášní a odborností, kterou si zasloužíte. Jsme připraveni vám pomoci v každém právním ohledu. Nechte nás být vaším právním spojencem na cestě k úspěchu.