Nejlepší partner pro nejlepší řešení

Náš klient je naším nejlepším partnerem. Jako takový máte naší práci plně pod kontrolou. Naše procesy jsou transparentní a efektivní. Jsme odhodláni poskytnout pouze ty nejlepší výsledky v dané situaci. Myslíme dopředu za Vás. Každému klientovi je věnována pozornost, kterou potřebuje.

Pavel Fára
Pavel FáraAdvokát, partner
Pavel se specializuje na oblast práva nemovitostí, M&A, korporátního práva a veřejnoprávní regulace. Věnuje se i oblasti environmentálně šetrných nemovitostí a dalším otázkám životního prostředí.
Libor Vacek
Libor VacekAdvokát, partner
Libor se specializuje na oblast financování, bankovního práva, kapitálového trhu, veřejných zakázek a PPP projektů.
Michal Zahradník
Michal ZahradníkAdvokát, partner
Michal se věnuje především obchodnímu a korporátnímu právu, sporné agendě a nefinanční regulaci. Dále se zaměřuje na restrukturalizaci zadlužení a insolvenční právo.
Jiří Absolon
Jiří AbsolonAdvokát, partner
Jiří se ve své praxi věnuje zejména obchodnímu právu, právu obchodních společností, M&A a Corporate Governance. Jiří se také zabývá právem v oblasti life sciences a kryptoměn.
Henrieta Hovanová
Henrieta HovanováSenior advokátka
Henrieta se specializuje zejména na oblast práva nemovitostí a spornou agendu. Jako vedoucí Slovenské sekce poskytuje poradenství i v oblasti slovenského (zejména obchodního) práva.
Veronika Chrobok
Veronika ChrobokSenior advokátka
Veronika je seniorní advokátkou s právním i ekonomickým vzděláním. Zaměřuje se na fúze, akvizice a další obchodní transakce, nemovitosti, zdravotnické právo a právo duševního vlastnictví. Je vedoucí naší pracovní skupiny pro oblast zdravotnictví a související problematiky, aktivně působí i v pro bono oblasti.
Lýdia Cadete
Lýdia CadeteAdvokátka
Lýdia se specializuje na obchodní, občanské a správní právo.
Marie Gallistlová
Marie GallistlováAdvokátka
Marie poskytuje právní služby se zaměřením na generální praxi v oblasti soukromého a veřejného práva. Zastupuje klienty v soudních a rozhodčích sporech, zabývá se správním, daňovým, insolvenčním a trestním řízením. Zaměřuje se také na závazkovou a smluvní agendu, dále na občanské právo a obchodní právo. Věnuje se rovněž pracovnímu a správnímu právu, má zkušenosti s nemovitostními transakcemi a problematikou veřejných zakázek.
Martin Jonek
Martin JonekAdvokátní koncipient
Martin je advokátním koncipientem se zaměřením zejména na obchodní a insolvenční právo.
Dana Provázková
Dana ProvázkováAdvokátní koncipientka
Dana je advokátní koncipientkou se zaměřením zejména na oblast pracovního práva.
Denisa Bučilová
Denisa BučilováAdvokátní koncipientka
Denisa je advokátní koncipientkou a zaměřuje se zejména na oblast obchodního a zdravotnického práva.
Helena Vacková
Helena VackováFinanční manažerka
Helena je zodpovědná za finanční management.
Jana Schiebertová
Jana Schiebertová Office manažerka
Jana má na starost chod kanceláře.

Připojte se k našim spokojeným klientům

Naše právní služby jsou na dosah vaší ruky. Kontaktujte nás dnes a dejte nám příležitost vyřešit vaše právní potřeby s vášní a odborností, kterou si zasloužíte. Jsme připraveni vám pomoci v každém právním ohledu. Nechte nás být vaším právním spojencem na cestě k úspěchu.