SALE AND LEASEBACK

Potřebujete financování a vlastníte komerční nemovitost?

Potřebujete finanční prostředky pro zajištění provozu nebo dalšího rozvoje Vašeho podnikání? Využijte potenciál sale and leaseback transakce. Prodejte komerční nemovitost, kterou používáte pro své podnikání, pronajměte si ji dlouhodobě zpět a získejte okamžitě potřebné finanční prostředky a další výhody.

Jaké výhody Vám sale and leaseback přinese?

 1. Uvolní pro podnikání finanční prostředky alokované v non-core majetku
 2. Nastaví snadno řiditelné a předvídatelné finanční toky (cash flow)
 3. Zajistí daňovou uznatelnost nájemného
 4. Pomůže optimalizovat časové rozlišení zisků a ztráty
 5. Zajistí dlouhodobé udržení kvality nemovitosti
 6. Uvolní čas a zdroje pro Vaše hlavní podnikání

Správným strukturováním transakce se vyhnete těmto problémům

 1. Nepříznivé daňové dopady
 2. Omezená volnost při rozhodování o úpravách či podnájmu nemovitosti
 3. Riziko přesunutí podnikání na jiné místo

 

 

 1. Dostanete komplexní řešení „na míru“
 2. Spolupracujeme s finančními i daňovými poradci
 3. 20 let zkušeností nám umožní poskytnout Vám efektivní a praktická řešení
 4. Úvodní konzultace je pro Vás zdarma
 5. Pomocí online komunikace (video/audio) můžeme být v kontaktu, i když osobní setkávání nebude možné
 6. Kvalitu našich právních služeb opakovaně potvrzují umístění v mezinárodních právních žebříčcích Legal500 a Chambers & Partners