Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost2024-02-08T13:04:35+01:00

V DELTA legal si uvědomujeme svoji společenskou odpovědnost. Proto máme ambici podnikat způsobem, který je sociálně odpovědný a ekologicky udržitelný. Hrdě se hlásíme k 10 univerzálním principům OSN (UN Global Compact) týkajících se lidských práv, životního prostředí, férového zaměstnávání a boje proti korupci a tyto principy promítáme do našich zásad a postupů.

Toto pak realizujeme prostřednictvím našich hodnot, zásad a postupů týkajících se životního prostředí, našich dodavatelů, zaměstnanců, profesních standardů, ale i námi poskytovaných služeb a naší klientely.

Vztahy s klienty, dodavateli, ale i vztahy i v rámci naší společnosti, se snažíme budovat na dlouhodobé důvěře a integritě. Klademe důraz na lidská práva a jejich dodržování, a to nejen v pracovněprávních a obchodních vztazích. Odmítáme jakoukoliv formu diskriminace, snažíme se aktivně předcházet situacím konfliktu zájmů, bojujeme za zachovávání advokátního tajemství, jakož i důvěry mezi klientem a advokátem. Při své činnosti se vedle příslušné právní regulace řídíme též stavovskými předpisy České advokátní komory, včetně etického kodexu České advokátní komory a Etického kodexu advokátů evropské unie.

Uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí pro stávající i budoucí generace, a hlásíme se k zásadám dlouhodobě udržitelného rozvoje. Podnikáme kroky za účelem snížení produkce odpadu i využívání technologií šetrných k životnímu prostředí a klimatu dle svých nejlepších možností za účelem snížení environmentálního dopadu našich služeb, jakož i podporujeme iniciativy v tomto směru a povědomí o důležitosti této oblasti.

Od našich dodavatelů pak očekáváme sdílení stejných zásad a obdobných postupů.

To, že výše uvedené nejsou pro nás jen slova, dokazuje široká škála našich CSR/Pro Bono aktivit uvedená níže:

  • Právníci DELTA legal jsou již od roku 2013 exkluzivními právními poradci Czech National Trust, jež po stejnou dobu intenzivně bojují o ochranu významných odkazů českého národa a kultury;
  • PSYRES – pomáháme nadačnímu fondu pro výzkum psychedelik;
  • Divoch – pomáháme divadelnímu ochotnickému souboru v Dolních Chabrech;
  • Klub Afázie – každoročně finančně přispíváme na aktivity Klubu Afázie. Afázie patří mezi nejvážnější a nejkomplikovanější narušení komunikačních schopností. Je to porucha již vybudované řeči, která vzniká následkem ložiskového poškození mozku při cévní mozkové příhodě, traumatu, nádoru, zánětlivých onemocněních apod.;
  • Gymnastický spolek Astra Klánovice – spolupracujeme s dětským sportovním klubem Astra Klánovice, nabízejícím kurzy moderní a estetické skupinové gymnastiky a rope skippingu;
  • Centrum sociálních služeb Hrabyně – podporujeme CSS Hrabyně, jejímž cílem je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc.

Přejít nahoru