Nadační fond pro výzkum psychedelik (PSYRES) vytvořil unikátní mobilní aplikaci iTrip sloužící k hodnocení psychedelické zkušenosti a poskytování cenných dat pro výzkum i bezpečnost uživatelů. To vše díky dobrovolné spolupráci s odborníky z řad výzkumníků, psychiatrů a psychologů z Univerzity Karlovy, Národního ústavu duševního zdraví, České psychedelické společnosti a dalšími.

DELTA legal radila ohledně vybraných právních aspektů vývoje a provozování mobilní aplikace, včetně souvisejících otázek duševního vlastnictví projektu i jednotlivých vývojářů nebo ochrany osobních údajů. Detaily o fungování aplikace najdete zde.

Aplikace iTrip cílí na širokou populaci lidí, kteří přicházejí do kontaktu s psychedeliky, od pacientů až po příležitostné uživatele. O těchto látkách se dnes často diskutuje v kontextu jejich možného terapeutického využití v léčbě duševních onemocnění. Čeští vědci jsou mezi prvními na světě, kteří přistoupili k této tématice progresivně a využili moderních technologií ke studiu psychedelik v široké populaci.

Mobilní aplikace umožňuje sbírat aktuální data, která budou využívána k hlubšímu a komplexnímu pochopení psychedelických látek, kontextu jejich užívání, anonymizované charakteristiky populace uživatelů, subjektivních pocitů i zkušeností uživatelů, a zachytí i dlouhodobý vliv psychedelické zkušenosti na psychickou (ne)pohodu jedinců. Uživatelům na oplátku umožní uchování vlastních psychedelických zkušeností v kontextu zkušeností celé populace uživatelů, komplexnější náhled na vlastní duševní zdraví (díky dotazníkům a notifikacím) a nabídne nástroje snižující rizika spojená s užíváním psychedelik skrze jasně strukturované informace o konkrétních látkách s uvedenými zdroji a kontakty na specializovaná pracoviště. Aplikace tak funguje i jako účinný nástroj prevence ve smyslu „harm reduction“.

Aplikace využívá nejmodernější bezpečnostní technologie jako jsou šifrování dat pomocí standardu AES256-GCM a jejich kompletní manipulace striktně v souladu s příslušnými právními předpisy ochrany dat a osobních údajů. Žádné osobní informace nebudou nikde uváděny nebo uchovávány. Výsledky zveřejňované ve vědeckých časopisech jsou vždy přísně anonymní a prezentují se formou celkových dat souboru po statistickém zpracování. Realizace aplikace a k ní vázaného výzkumu byly schváleny Etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví.

Věříme, že tento projekt naplní všechna očekávání a těšíme se na další zajímavá zadání v této oblasti.