Oblasti právního poradenství

Oblasti právního poradenství2024-01-03T15:51:29+01:00

DÍKY NAŠIM ZNALOSTEM

rozumíme Vaší situaci

Proces každodenní spolupráce je pro nás velmi důležitý. Díky moderním pracovním postupům a flexibilnímu účtování dosahujeme výborných výsledků po praktické stránce, a ve výsledku šetříme Váš čas a peníze.

Přizpůsobíme se Vašim potřebám, ne naopak.

Korporátní a obchodní právo2023-09-14T13:32:25+02:00
 • fúze a akvizice
 • právní prověrky
 • data room
 • zakládání a správa společností
 • korporátní restrukturalizace
 • secretarial services
 • obchodní smlouvy
 • všeobecné obchodní podmínky
 • korporátní kodexy trestní odpovědnosti
 • právo duševního vlastnictví
 • osobnostní práva
Nemovitosti2023-09-14T13:32:25+02:00
 • fúze a akvizice (nabytí i prodeje pozemků, práv stavby, budov, jiných nemovitostí a jejich portfolií, podílů ve společnostech a nemovitostních fondech)
 • pojištění právního titulu (title insurance) i podílů ve společnostech (dual title), pojištění záruk (warranty insurance)
 • akviziční a projektové financování
 • nájmy, pachtyvěcná břemena (včetně prodeje a zpětného nájmu, nájmu po budoucí výstavbě, nájmy „zelených budov“)
 • správa nemovitostí
 • řešení sporů
 • vymáhání pohledávek
 • strukturování nemovitostních projektů, včetně fondových struktur
 • developerské projekty (smlouvy o dílo a smlouvy o výstavbě)
 • práva duševního vlastnictví (smlouvy s architekty a licenční smlouvy)
 • otázky veřejnoprávní regulace (územní a stavební řízení, PPP projekty)
 • environmentálně šetrné nemovitosti (zelené budovy)
Pracovní právo2023-09-14T13:32:25+02:00
 • pracovní smlouvy
 • interní předpisy a směrnice
 • ukončování pracovních vztahů
 • pracovněprávní spory
 • kolektivní vyjednávání
 • zaměstnávání cizinců
 • diskriminace
Bankovnictví, finance a finanční regulace2023-09-14T13:32:25+02:00
 • úvěrová a zajišťovací dokumentace
 • work-out a vymáhání dluhů
 • retailové produkty, všeobecné obchodní podmínky
 • zakládání fondů
 • regulatorika finančních a kapitálových trhů (insider trading, zneužívání trhu, problematika povolení a EU passportingu)
 • pojišťovnictví
 • zastupování v řízeních před ČNB
Zdravotnické právo2023-09-14T13:32:25+02:00
 • udělení oprávnění, compliance
 • převody soukromých lékařských praxí
 • právní poradenství v běžných záležitostech
 • řešení sporů o úhradu zdravotní péče
 • odpovědnost a náhrada škody za újmu na zdraví
Farmaceutické právo2023-09-14T13:32:25+02:00
 • regulatorní záležitosti
 • patentové spory
 • reklama
 • interní předpisy compliance
 • smlouvy s obchodními partnery
Nefinanční regulatorika2023-09-14T13:32:25+02:00
 • právo ochrany hospodářské soutěže
 • ochrana osobních údajů a dat
 • veřejné zakázky a koncesní právo
 • správní řízení
 • vývozní omezení
Rodinné právo2023-09-14T13:32:25+02:00
 • rozvod manželství/zrušení registrovaného partnerství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů k dětem
 • vyživovací povinnost manžela/rozvedeného manžela
Řešení sporů2023-09-14T13:32:25+02:00
 • předběžné posouzení sporů a smíry
 • soudčí a rozhodčí řízení
 • daňové spory
 • soudní řízení správní
 • vykonávací řízení
Insolvence2023-09-14T13:32:24+02:00
 • předinsolvenční poradenství
 • odpovědnost managementu
 • dohody vezi věřiteli a dlužníky (standstill)
 • předinsolvenční restrukturalizace
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • zastupování ve věřitelských orgánech
Právo duševního vlastnictví2023-11-30T17:38:27+01:00
 • licence, franchizing
 • autorská práva
 • ochranné známky
 • průmyslová práva
 • ochrana dat
 • internet a bezpečnost
 • digitální marketing a reklamní právo
Mezinárodní případy2023-09-14T13:32:24+02:00

Každodenně spolupracujeme s advokátními kancelářemi po celém světě. Nabízíme komplexní mezinárodní právní poradenství téměř ve všech světových jurisdikcích.

Máte-li dotaz k mezinárodnímu poradenství, prosím kontaktujte nás.

Slovenská sekce

Slovenská sekce naší kanceláře DELTA legal je složena ze slovenských právníků, kteří jsou zároveň členy České advokátní komory. Naši slovenští kolegové mají rozsáhlé znalosti slovenského a českého právního řádu a rozsáhlé praktické zkušenosti z obou zemí. Nabízíme služby jak českým či zahraničním klientům požadujícím právní služby dle slovenského práva, tak slovenským klientům požadujícím rady dle českého práva. Naši mezinárodní klienti v obou zemích oceňují kvalitní právní poradenství poskytované pod jednou střechou v Praze.

Přejít nahoru