Drama s dobrým koncem

Pomohli jsme našemu klientovi – divadelnímu ochotnickému souboru v Dolních Chabrech – v řízení o zneplatnění neoprávněně zapsané ochranné známky. Divadelní spolek před více než rokem zjistil, že si někdo jiný (přihlašovatel) nechal zapsat ochrannou známku “Divoch – divadelní ochotníci chaberští”, kterou spolek mnoho let používal při své činnosti. Zároveň daný přihlašovatel spolek vyzval, aby své označení přestal používat a vznesl vůči spolku další nároky. Spolku tedy hrozila nejen pomyslná „ztráta identity“, ale i nemalá finanční újma.

Po více než rok trvajícím řízení ve složitém sporu o užívání označení “Divoch – divadelní ochotníci chaberští” dal Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) za pravdu naší rozsáhlé argumentaci. Mimo jiné potvrdil, že spolek označení užívá dlouhodobě a je pod tímto označení znám. ÚPV shodně s námi došel k závěru, že to vše přihlašovatel ochranné známky musel vědět v době podání přihlášky na její zápis a při podání přihlášky tak byl veden úmysly odporujícími dobré víře. ÚPV také potvrdil náš názor, že přihlašovatel si nechal zapsat ochrannou známku zaměnitelnou s dlouhodobě užívaným označením klienta, s cílem využít bez adekvátní dohody s klientem potenciálu respektovaného označení klienta a znemožnit ochotnickému divadelnímu spolku jeho působení v oblasti divadelní ochotnické činnosti.

„Jsme nesmírně rádi, že ÚPV ukončilo dlouhotrvající nepříjemný stav, který ochotnickému spolku DIVOCH – divadelní ochotníci chaberští, značně ztěžoval jeho kulturní činnost. Díky absolutně profesionální pomoci se nyní můžeme v klidu věnovat příjemnějším aktivitám a pokračovat v rozdávání radosti našim divákům“ uvedla paní Věra Malinová, jedna ze zakladatelů divadelního ochotnického spolku a autorka sporného označení.

ÚPV prohlásí ochrannou známku za neplatnou, je-li prokázáno, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Absence dobré víry, resp. zlá víra, charakterizuje nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, zejména pokud věděl o oprávněném zájmu širší veřejnosti či právu jiné osoby na shodné nebo podobné označení, nebo užívání napadené ochranné známky bylo v rozporu s dobrými mravy a zásadami praktikovanými v obchodních vztazích. V případě našeho klienta ÚPV podrobně zkoumal absenci dobré víry přihlašovatele. Naše podání proto doprovázela rozsáhlá argumentace a důkazní materiál mapující chování a pohnutky vlastníka od jeho vzniku. V řízeních týkajících se ochranných známek hraje roli každý detail.

Dejte si pozor, od roku 2019 již ÚPV při zápisu ochranné známky automaticky nezkoumá existenci práv jiných osob k zapisovanému označení. Je na každém, aby si aktivně zajistil ochranu svých práv ideálně již v okamžiku, kdy si obdobné označení pokusí zapsat jiná osoba. Ochránit svá práva můžete, i když je cizí ochranná známka zapsaná, je to však mnohem složitější. Velmi nás těší, že jsme pomohli našemu klientovi uspět i v takto složité situaci.

Rádi pomůžeme i Vám, v případě potřeby Vám rádi zanalyzujeme i Vaši situaci a doporučíme vhodný postup.

 

[sc name=“Mailchimp signup form“]