Co přináší nově zavedený stravenkový paušál

S novým rokem vstoupila v platnost novinka v oblasti bonusů pro zaměstnance, a to tzv. stravenkový paušál. Peněžitý příspěvek na stravování neboli stravenkový paušál (dále jen „stravenkový paušál“) začal platit od 1. 1. 2021 jako součást novely mj. zákona o daních z příjmů, přijaté zákonem č. 609/2020 Sb. před koncem roku 2020. Stravenkový paušál je alternativou ke stravenkám či závodnímu stravování, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, ale doplňuje tak možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování. Jedná se tedy o další, již třetí možnost, jak poskytnout zaměstnancům daňově výhodnější stravování.

Zaměstnavatel připočte ke mzdě či k platu zaměstnance stravenkový paušál ve výši, kterou zaměstnavatel hodlá zaměstnanci jako benefit poskytnout.

Přechod na stravenkový paušál by měl vést k poklesu administrativy a nákladů zaměstnavatelů na poplatky a provize, které jsou spojeny zejména s řešením ve formě zaměstnavatelem zaměstnancům poskytovanými stravenkami.

Daňový režim poskytování příspěvků na stravování upravují dvě ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je na straně zaměstnance osvobozen příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování. Z pohledu zaměstnavatele je pak tento příspěvek daňově uznatelný výdaj v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP.

Nyní je u zaměstnavatele stravenkový paušál daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Rozdíl oproti stravenkám je v tom, že zaměstnavatel vyplatí stravenkový paušál zaměstnanci přímo se mzdou či s platem.

Na straně zaměstnance pak je paušál osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhodněný stravenkový paušál, musí být poskytnut na jednu směnu v souladu s příslušnými ustnaoveními zákoníku práce a prováděcí vyhlášky MPSV:

Domníváme se, že o stravenkovém paušálu budou uvažovat zejména ve společnostech, kde jsou nyní poskytovány stravenky nebo není poskytován žádný příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance. Pokud má zaměstnavatel „závodní jídelnu“, ve které zaměstnancům zajišťuje stravu, pak asi pravděpodobně o přechodu na stravenkový paušál uvažovat nebude.

Proč tedy využít stravenkový paušál a jaké jsou jeho výhody, zejména oproti poskytování stravenek?

  1. Stravenky nejsou přijímány u všech poskytovatelů stravování.
  2. Při pořízení stravenek vznikají zaměstnavateli další náklady na jejich administrativu. Zejména pro menší společnosti jako zaměstnavatele je systém stravenek příliš administrativně náročný a drahý. U stravenkového paušálu, který bude proplácen zaměstnancům spolu se mzdou či platem, se tyto náklady výrazně sníží.
  3. Zaměstnavatelé z různých důvodů poskytují obvykle stravenky v nižší než nejvyšší možné hodnotě.
  4. Ne všichni zaměstnanci jsou ochotni tzv. doplácet na stravenky, a proto tento benefit využívat nechtějí. Stravenkový paušál je od tohoto doplatku zaměstnance „očištěn“.
  5. Stravenky mají svoji časovou platnost, kterou je nutno mít v patrnosti. U stravenkového paušálu tato starost odpadá.

Zaměstnanec také samozřejmě nebude muset dokládat, že peníze přijaté v rámci stravenkového paušálu použil na oběd v restauraci, stejně jako to nemusí dokládat při využívání stravenek.

Důležité je také poznamenat, že stravenkový paušál je jedním ze zaměstnaneckých benefitů a zaměstnanci na něj tudíž nemají automaticky nárok. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům jej poskytovat, učiní tak v rámci pracovní smlouvy či jejího dodatku či jiného dvoustranného ujednání se zaměstnancem, v rámci kolektivní smlouvy nebo ve věci vydá svůj vnitřní předpis.

Vydání vnitřního předpisu je (v případě, že má zaměstnavatel na výběr) z našeho pohledu pro zaměstnavatele nejvýhodnější způsob řešení, neboť není vázáno na nutnost dohody se zaměstnanci. Vnitřní předpis však nelze vydat se zpětnou účinností a musí s ním být zaměstnanci prokazatelně seznámeni.

Zaměstnanci si ovšem nebudou moci volně zvolit, zda např. ze stravenek přejdou na stravenkový paušál, toto rozhodnutí je zcela v gesci zaměstnavatele. Různým skupinám zaměstnanců může být poskytována rozdílná forma příspěvků na stravování. Zaměstnavatel však musí ve všech případech dodržovat princip rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace.

Závěrem je ještě vhodné podotknout, že stravenkový paušál (do zákonného limitu za odpracovanou směnu) není součástí mzdy či platu a není ani předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce.

Odebírejte novinky z oblasti práva

  • Buďte nám nablízku - jako první se dozvíte aktuality z chodu naší kanceláře či tipy na zajímavé akce
  • Buďte v obraze - budete neustále informovaní o novinkách na témata, která Vás zajímají
  • Mějte naše poradenství na dosah - zeptejte se nás kdykoliv na to, co potřebujete
Preferovaný jazyk:


Odesláním tohoto kontaktního formuláře se přihlásíte k odběru našich Právních novinek a zároveň tak souhlasíte s využitím vyplněného osobního údaje (emailu, příjmení a data narození) k jejich zasílání. Po přihlášení Vám zašleme emailem zprávu, abychom si ověřili správnost Vašeho emailu, a jejím potvrzením budete zařazeni do databáze pro rozesílání Právních novinek. Právní novinky Vám budeme zasílat přibližně jednou za čtrnáct dní. Vaše emailová adresa (jakož i další zde dobrovolně poskytnuté osobní údaje) je u nás v bezpečí a budeme o ni pečovat, dokud se ze zasílání Právních novinek neodhlásíte. Odhlásit se z odběru Právních novinek můžete kdykoli prostřednictvím žádosti zaslané na office@deltalegal.cz nebo elektronicky proklikem z patičky každé Právní novinky. Odesláním tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (emailu, příjmení a data narození) k výše uvedenému účelu a Zásadami ochrany osobních údajů .