Připomínáme blížící se povinnou účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností

Do 14. ledna 2019 musí akciové společnosti s více jak 500 zaměstnanci učinit veškeré kroky k naplnění požadavku novely zákona o obchodních korporacích znovu zavádějící povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách, tj. právo zaměstnanců volit (a odvolávat) jednu třetinu členů dozorčí rady, a rovněž právo zaměstnanců být do takové rady zvolen.

Povinnost se týká akciových společností s dualistickou strukturou s více jak 500 zaměstnanci v pracovním poměru, nikoliv pracujících na základě tzv. dohod. Takové společnosti nadále nebudou moci mít jednočlennou dozorčí radu, počet členů dozorčí rady totiž musí být dělitelný třemi.

Dobrovolně se samozřejmě mohou podřídit i jiné společnosti. Stejně tak nic nebrání tomu, aby společnosti účast zaměstnanců nad rámec zákona ještě navýšily, v takovém případě však nesmí počet členů dozorčí rady volený zaměstnanci být vyšší než počet členů volený valnou hromadou.

Společnosti by do 14. ledna 2019 měly stihnout nejenže přizpůsobit nové úpravě své stanovy a další vnitřní předpisy, ale i konat volby a zapsat příslušné osoby do obchodního rejstříku.

Nepodceňujte rizika pozdní implementace, následkem neplnění povinností může být mj. zrušení akciové společnosti soudem a nařízení její likvidace.

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Jiřího Absolona, Veroniku Chrobok, nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.