Chraňte si důkladně své logo a označení

Dalšímu klientovi jsme pomohli vyhrát řízení o zneplatnění neoprávněně zapsané ochranné známky.

Společnost Store Invent, která se zabývá inventarizací zboží a majetku, se domáhala zneplatnění ochranné známky ve vlastnictví třetí osoby zneužívající její firemní logo. O skutečnosti, že firemní logo si jako ochrannou známku zaregistroval bývalý kolega, na své vlastní jméno, se klient dozvěděl až v okamžiku, kdy mu od kolegy přišla vážně míněná nabídka na odkoupení ochranné známky. Ochranná známka však byla shodná s logem klienta. Začal více jak rok a půl trvající spor o (ne)oprávněnost zápisu ochranné známky. Jelikož klient o takovém zneužití loga vůbec nevěděl, nemohl se bránit a bez svého zavinění tak prošvihl lhůtu k podání námitek proti zápisu ochranné známky. Nezabránil proto jejímu zápisu do rejstříku. Nezbylo než se začít právní cestou domáhat vyslovení neplatnosti ochranné známky, což se neobešlo bez nutnosti zpracování rozsáhlé argumentace a důkazů. Bez tohoto úkonu by klient své logo obtížně používal ve svém byznysu, jelikož by každé užití loga porušovalo existující ochrannou známku a mohlo by být zpoplatněno.

Jedním z argumentů, které jsme po prostudování podkladů uvedli v návrhu na zneplatnění ochranné známky, bylo podání přihlášky ochranné známky bez dobré víry navrhovatele. Nepoctivý úmysl přitom musel prokázat ten, kdo platnost ochranné známky zpochybňoval, tedy náš klient. Tvrzení klienta jsme podpořili důkazy. Úřad průmyslového vlastnictví proto v řízení dospěl k závěru, že sporná ochranná známka byla skutečně zapsána v rozporu s principy dobré víry a prohlásil ji za neplatnou. Zdůraznil, že registrace napadené ochranné známky byla provedena s úmyslem využít možného potenciálu ochranné známky bez adekvátní dohody s naším klientem a znemožnit klientovi v budoucnu působení v oblasti inventarizace.

Úspěch v řízení o neplatnosti ochranné známky však sám o sobě neznamená, že ochranná známka na klienta automaticky přejde a není třeba dalších kroků. Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Aby klient své logo ochránil a zabránil vzniku podobné situace v budoucnu, pomáháme mu se zápisem jeho loga do rejstříku ochranných známek.

Tento případ bohužel není nijak ojedinělý. Od roku 2019 Úřad průmyslového vlastnictví při zápisu ochranné známky automaticky nezkoumá existenci práv jiných osob k zapisovanému označení. Množí se případy, kdy klient až zpětně zjistí, že jeho logo neoprávněně využívá konkurence, a to buď jako tzv. nezapsané označení, jako ochrannou známku či třeba v obchodní firmě (názvu společnosti). Nezbývá, než se aktivně bránit a svá práva vymáhat. Jinak se může snadno stát, že Vaše označení nebo jiný prvek firemní identity Vám někdo doslova vyfoukne před nosem. Autorství loga či oprávněnost jeho užití Úřad v přihlášce ochranné známky vůbec neřeší. Splňuje-li přihláška všechny náležitosti, a není-li proti jejímu zápisu námitek, Úřad ochrannou známku vždy zapíše, bez ohledu na to, že třeba vlastníte starší ochrannou známku či své označení dlouhodobě užíváte. Pokud to Úřadu nesdělíte v příslušném řízení, Úřad tuto skutečnost zjišťovat sám nebude.

V prvé řadě doporučujeme si zajistit ochranu svých práv k veškerým označením co nejdříve od zahájení podnikání, od licenční smlouvy, pokud nejste výlučným autorem označení, až po případnou registraci práv průmyslového vlastnictví (v případě loga zejména ochranné známky). Vymáhat svá práva můžete, i když je cizí ochranná známka zapsaná, je to však mnohem složitější a zbytečně riskantní.

Rádi pomůžeme i Vám, zanalyzujeme Vaši situaci a doporučíme vhodný postup. I ve složité situaci jsme schopni Vám pomoci. Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na Veroniku Chrobok nebo na svou kontaktní osobu v naší kanceláři.

 

Odebírejte novinky z oblasti práva

  • Buďte nám nablízku - jako první se dozvíte aktuality z chodu naší kanceláře či tipy na zajímavé akce
  • Buďte v obraze - budete neustále informovaní o novinkách na témata, která Vás zajímají
  • Mějte naše poradenství na dosah - zeptejte se nás kdykoliv na to, co potřebujete

Odesláním kontaktního formuláře se přihlásíte k odběru našich Právních novinek a zároveň tak souhlasíte s využitím vyplněného osobního údaje (emailu, jména a příjmení) k jejich zasílání. Po přihlášení Vám zašleme emailem zprávu, abychom si ověřili správnost Vašeho emailu, a jejím potvrzením budete zařazeni do databáze pro rozesílání Právních novinek. Právní novinky Vám budeme zasílat přibližně jednou za měsíc. Vaše emailová adresa (jakož i další zde dobrovolně poskytnuté osobní údaje) je u nás v bezpečí a budeme o ni pečovat, dokud se ze zasílání Právních novinek neodhlásíte. Odhlásit se z odběru Právních novinek můžete kdykoli prostřednictvím žádosti zaslané na office@deltalegal.cz nebo elektronicky proklikem z patičky každé Právní novinky. Odesláním tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (emailu, jména a příjmení) k výše uvedenému účelu a Zásadami ochrany osobních údajů.

Tento článek je pouze vyjádřením obecného názoru naší advokátní kanceláře a jeho účelem je toliko upozornit na některé aspekty problematiky, o které pojednává. Tento článek nemá povahu rady či doporučení v konkrétní záležitosti a na informace v něm uvedené nelze spoléhat jako na právní službu ve smyslu zákona o advokacii, ani jako na informaci či radu ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Pro posouzení Vaší konkrétní situace Vám doporučujeme obstarat si cílené právní poradenství, ať již poskytované naší advokátní kanceláří, či jinou oprávněnou osobou. Pro více informací k nám poskytovaným službám nás kontaktujte. Naši advokáti Vám rádi budou k dispozici.