Realitnímu fondu INVESTIKA jsme pomohli při úspěšné akvizici Technologického Centra Písek (TCP). Součástí TCP je jedno z nejmodernějších datových center v České republice. To zabírá přibližně čtvrtinu plochy celého komplexu. Zbylou část zrekonstruované budovy tvoří kancelářské prostory.

Tým DELTA legal poskytl při akvizici komplexní právní poradenství. Transakce proběhla jako „sale-and-leaseback“, což umožňuje prodávajícímu využít prostředky původně alokované ve vlastnictví nemovitosti do svého budoucího rozvoje, resp. rozvoje jeho základního businessu, kterým je poskytování služeb datového centra. Kromě právní prověrky a přípravy transakční dokumentace jsme radili i při financování transakce a uzavření dlouhodobého nájmu s původním vlastníkem (nyní současně největším nájemcem). Práce, na kterých jsme se podíleli, zahrnovaly strukturování a vyjednání rozsáhlého zajišťovacího balíčku zabezpečujícího realitnímu fondu INVESTIKA stabilní příjem z uzavřené nájemní smlouvy.

TCP vzniklo přestavbou bývalých Žižkových kasáren v Písku. Datové centrum provozované původním vlastníkem nemovitosti je jedním z předních poskytovatelů moderních komunikačních a informačních služeb. Nabídka služeb datového centra v TCP zahrnuje mimo jiné i řešení pro průmysl 4.0, Virtual Private Cloud nebo Internet of Things, internet věcí. Administrativní prostory areálu využívají další nájemci.

„Velice si vážíme naší další zkušenosti s poradenstvím společnosti INVESTIKA, investiční společnost a.s. Ač nejde o první společný projekt, každá další transakce stále přináší i nové výzvy a jsme nesmírně rádi, že klientovi můžeme při jejich řešení poskytovat právní podporu. Právě důraz klienta na diverzifikaci portfolia fondu byl klíčový pro výběr nemovitosti. Věříme, že obchod splnil očekávání prodávajícího i realitního fondu INVESTIKA, který z něj bude dlouhodobě profitovat. Děkuji za maximální nasazení a precizní práci všem, kteří se na této jedinečné transakci podíleli, a umožnili její bezproblémové a rychlé zakončení“ uvedl k transakci Pavel Fára, partner DELTA legal.

Portfolio realitního fondu INVESTIKA po akvizici tvoří již 23 nemovitostí a fondový kapitál je na úrovni téměř 6 miliard korun. Právě diverzifikace aktiv přispívá ke dlouhodobé stabilitě fondu. Fond vstoupil na český trh v roce 2015, od té doby kontinuálně roste a jeho výnos pravidelně přesahuje pětiprocentní hranici. DELTA legal v minulosti poskytovala právní poradenství realitnímu fondu INVESTIKA také při akvizici portfolia regionálních kancelářských budov s kotevním nájemcem ČSOB, kancelářské budovy Business Centre Bohemia v Plzni nebo logistického portfolia společnosti C.S.CARGO.