Koronavirus a obchodní korporace

V pátek 17. dubna 2020 schválil Senát ČR návrh zákona reagující na koronavirovou situaci i pro oblast obchodních korporací. Zákon stanoví, že v době trvání mimořádného opatření (nejdéle však do 31. prosince 2020), v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby (a nestanoví-li v konkrétním případě jinak), se mění následující: 

  • rozhodování orgánů per-rollam: orgány právnické osoby mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jejich zakladatelské právní jednání. Zejména tedy půjde o valné hromady, představenstva, správní rady a dozorčí rady;
  • automatické prodloužení funkčního období: pokud po účinnosti zákona uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření (obdobně to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření). Nesouhlasí-li člen, musí doručit svůj nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě;
  • obnovení funkčního období se souhlasem člena orgánu: pokud již uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření a dnem nabytí účinnosti zákona, jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím a nebyl-li za něj jmenován jiný člen. Funkce se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření;
  • kooptace: pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán se souhlasem všech zbývajících členů jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání;
  • prodloužení šestiměsíční lhůty ke schválení účetní závěrky: pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření (nejpozději ale 31. prosince 2020). Toto opatření však nemá vliv na daňové povinnosti. 

Účinnosti by výše uvedené změny měly nabýt po podpisu prezidentem již dnem vyhlášení zákona.

Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na Jiřího Absolona nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.

 

 

Odebírejte novinky z oblasti práva

  • Buďte nám nablízku - jako první se dozvíte aktuality z chodu naší kanceláře či tipy na zajímavé akce
  • Buďte v obraze - budete neustále informovaní o novinkách na témata, která Vás zajímají
  • Mějte naše poradenství na dosah - zeptejte se nás kdykoliv na to, co potřebujete
Preferovaný jazyk:


Odesláním tohoto kontaktního formuláře se přihlásíte k odběru našich Právních novinek a zároveň tak souhlasíte s využitím vyplněného osobního údaje (emailu, příjmení a data narození) k jejich zasílání. Po přihlášení Vám zašleme emailem zprávu, abychom si ověřili správnost Vašeho emailu, a jejím potvrzením budete zařazeni do databáze pro rozesílání Právních novinek. Právní novinky Vám budeme zasílat přibližně jednou za čtrnáct dní. Vaše emailová adresa (jakož i další zde dobrovolně poskytnuté osobní údaje) je u nás v bezpečí a budeme o ni pečovat, dokud se ze zasílání Právních novinek neodhlásíte. Odhlásit se z odběru Právních novinek můžete kdykoli prostřednictvím žádosti zaslané na office@deltalegal.cz nebo elektronicky proklikem z patičky každé Právní novinky. Odesláním tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (emailu, příjmení a data narození) k výše uvedenému účelu a Zásadami ochrany osobních údajů .