DELTA legal spolu s PwC dosáhla schválení reorganizačního plánu vypracovaného pro společnost LICHNA TRADE CZ, s.r.o., český podnik podnikající v oblasti strojírenství a kovovýroby.

Běžnými postupy neřešitelná hospodářská situace a následný úpadek LICHNA TRADE CZ, který chtěl klient řešit zachováním provozu a co největšího počtu pracovních míst, stály všechny zúčastněné při přípravě reorganizace spoustu sil. Reorganizace je velmi formalizovaný proces s množstvím složitých pravidel a našim cílem bylo zajistit klientovi právně co nejvýhodnější pozici, umožňující mu připravit si co nejlepší finanční a ekonomické řešení.

Při přípravě reorganizačního plánu se zanalyzovalo obrovské množství podkladů, bylo třeba důkladně prověřit majetek i aktivity společnosti a vše vykomunikovat s věřiteli, kteří ve věci měli mnohdy rozporuplné zájmy, a mnozí z nich využívali všechny právní kroky k jejich prosazení. Hledání řešení pro všechny přijatelného, ekonomicky fungujícího a právně možného si vyžádalo nejen zapojení poradců z různých oblastí, ale i diverzifikovaný právní tým, což nám umožnilo skutečně detailně posoudit a vyvážit všechna zvažovaná opatření a připravit za dané situace optimální reorganizační plán. Věříme, že z daného plánu vytěží maximum nejen společnost, ale i věřitelé. Výborná spolupráce mezi oběma poradci i klientem po celou dobu projektu zajistila společnosti LICHNA TRADE CZ úspěšný nový začátek po několikaletém řízení.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme se na restrukturalizaci LICHNA TRADE CZ mohli podílet právě s PwC. S ohledem na složitá procesní pravidla, právem kladené vysoké požadavky na reorganizační plán a provázanost jednotlivých ekonomických opatření není v této době možné úspěšně připravit reorganizační plán bez úzké spolupráce mnoha odborníků. PwC navrhli optimální hospodářskou strategii pro překonání existující krize a budoucí rozvoj společnosti, která se stala základem reorganizačního plánu, jež se díky výtečné týmové spolupráci i podpoře nového investora podařilo schválit. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se projektu účastnili, za jejich nasazení a profesionalitu, a popřát klientovi LICHNA TRADE CZ mnoho štěstí do dalších let.“ shrnul Michal Zahradník, partner DELTA legal.