Posílili jsme naše řady o další dva kolegy. Novými členy kanceláře jsou advokát Jiří Gorčík a marketingová podpora týmu Kateřina Ryšlavá.

A spolu s nimi se těšíme na další zapeklité případy, které si pro nás připravíte!

Jiří Gorčík se dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo, správní právo, občanské právo a na řešení sporů.

Jiří se může pyšnit praktickými zkušenostmi s pracovním právem z veřejné správy či se zajišťováním pracovněprávní a mzdové problematiky pro organizace s více než 300 zaměstnanci. Aktivně se pohybuje v oblasti zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů s cílem minimalizace sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Dále se věnuje oblasti správního práva, mj. správního řízení, problematice podjatosti či oblasti agendy dle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.

Je absolventem Univerzity Masarykovy v Brně, Univerzity Karlovy v Praze a také Univerzity Tor Vergata v Římě. Před příchodem do DELTA legal zastával ve veřejné správě pozici právníka a vedoucího personálních odborů v samosprávě. Mluví česky i anglicky.

Kateřina Ryšlavá je studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze, zaměřuje se na marketing a ekonomickou žurnalistiku. Hovoří česky a anglicky.