Vzhledem k současnému vývoji šířící se nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 nabízíme zaměstnavatelům naši právní podporu ve vztazích k zaměstnancům. Jsme připraveni Vám poradit jak cestou telefonických či e-mailových konzultací, tak i s přípravou ve věci potřebné smluvní či interní dokumentace.

Nejdůležitější informace, které je třeba mít na paměti

1) v případě nařízené karantény je zaměstnanec placen stejně jako při pracovní neschopnosti, tj. tedy prvních čtrnáct dnů karanténu proplácí zaměstnavatel a poté příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

2) V případě ošetřovného u dětí do věku deseti let v důsledku uzavření školských zařízení (tedy do dne jejich desátých narozenin) je toto ošetřovné placeno příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.

3) V případě, že zaměstnavatel nařídí zaměstnanci, aby nedocházel do práce z preventivních důvodů, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má právo na náhradu ve výši jeho průměrného výdělku.

4) Ve směnném provozu lze upravit směny tak, že např. zaměstnanec, u kterého může hrozit nákaza, nebude docházet dva týdny do zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny, a v případě konta pracovní doby, 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena do směn, pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

5) Zaměstnanci může být nařízená ze strany zaměstnavatele dovolená, ale opět nejméně dva týdny předem. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze však dohodnout i kratší dobu.

Informace se rychle mění, shora uvedené shrnutí reflektuje stav k 11.3.2020. 

Všem přejeme hlavně hodně zdraví a pevné nervy v následujících dnech.