Podstatná změna v placení soudních poplatků

Dne 30. 9. 2017 se stala účinnou novela zákona o soudních poplatcích. Došlo mj. ke změně ve stanovení lhůty, kterou soud určuje účastníkovi ve výzvě k zaplacení soudního poplatku. Nyní musí tato lhůta být stanovena v délce alespoň 15 dnů, nicméně výjimečně může soud určit lhůtu kratší.

Nejzásadnější skutečností je ovšem zásadní změna následků v případě nezaplacení soudního poplatku v této lhůtě. Podle původní úpravy po marném uplynutí lhůty k zaplacení soud sice řízení zastavil, avšak účastníci měli v zásadě možnost uhradit poplatek až do konce lhůty pro podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení. Nově pokud účastník zaplatí soudní poplatek po uplynutí lhůty k zaplacení, soud se tím nebude zabývat a řízení bude zastaveno. Za zaplacení se přitom považuje vždy až okamžik skutečného připsání poplatku na účet soudu, nikoli den, kdy byl zadán příkaz k úhradě.