Vlastníci ochranných známek, zbystřete

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách připravená v návaznosti na dlouhodobější snahy EU o sjednocení a zefektivnění systému ochranných známek napříč EU.

V této souvislosti bývá nejčastěji zmiňováno opuštění požadavku na grafické znázornění ochranné známky a možnost registrovat tzv. „netradiční ochranné známky“. Dříve, pokud nebyla ochranná známka schopna vizuálního zobrazení, nemohla být zapsána. Nyní již lze bez problémů registrovat známky zvukové, chuťové, pohybové, 3D, holografické apod., stačí, aby byly schopné reprodukovatelného vyjádření dostupnými technologickými prostředky (obvykle ve formátech mp3, mp4 nebo jpeg) tak, aby bylo možno jasně a přesně určit předmět poskytované ochrany.

Ani po zápisu ochranné známky by však její vlastníci neměli usnout na vavřínech, pokud nechtějí o práva ze známky přijít.

  • Hrozba zrušením

Jestliže vlastník ochranné známky nezačal do 5 let od zapsání řádně užívat ochrannou známku, může být tato ochranná známka na návrh zrušena. Navíc, pokud známka nebyla aktivně používána, nelze ji úspěšně uplatnit v řízení o námitkách ani v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Stačí však, aby ochrannou známku užívala třetí osoba se souhlasem vlastníka, nemusí jít o přímé užívání vlastníka.

  • Doporučujeme pravidelný monitoring

Vlastník ochranné známky by měl průběžně sledovat nově přihlašované známky v oblastech, jež by se ho mohly týkat. Úřad průmyslového vlastnictví totiž přestal z úřední povinnosti automaticky odmítat zapsat známky, které jsou shodné se starší známkou; nově se jedná o právo, resp. spíše povinnost vlastníka monitorovat si situaci na trhu. V případě, kdy vlastník se zápisem nové známky nesouhlasí, musí vznést včasnou námitku, jinak Úřad novou známku zaregistruje.

Kromě výše uvedeného novela odstraňuje rozdíly mezi národní ochrannou známkou a ochrannou známkou EU a podstatně mění některé již poměrně dlouho zavedené procesní postupy.

Pokud máte ochrannou známku či její zápis plánujete, nebo se naopak obáváte, že byste něčí známku mohli porušovat, doporučujeme si podrobně prověřit aktuální podmínky a případně se nás obrátit pro bližší informace. Rádi Vám s Vaší konkrétní situací poradíme.

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Pavla Fáru, Veroniku Chrobok, nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.