Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019

S účinností od 1. 1. 2019 vláda schválila navýšení minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy upravené v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Výše základní minimální mzdy se tak od ledna 2019 zvýší ze stávajících 12 200 Kč na 13 350 Kč měsíčně,základní hodinová sazba minimální mzdy se ze stávajících 73,20 Kč zvyšuje na 79,80 Kč. Upozorňujeme, že tyto sazby platí pro ty nejméně náročné druhy prací zařazené do kategorie č. 1 ve smyslu uváděného nařízení vlády, kam můžeme zařadit například práci uklízečky či vrátného. 

Pro určení, jaká výše minimální mzdy se na daného zaměstnance vztahuje,je ve smyslu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. rozhodné zařazení zaměstnance do 8 skupin prací dle složitosti a náročnosti vykonávané práce. Například pro skupinu prací č. 2, kam můžeme zařadit například řidiče vysokozdvižného vozíku,platí minimální mzda ve výši 88,10 Kč na hodinu a 14.740 Kč měsíčně, pro zedníky, klempíře, nebo automechaniky, kteří patří do skupiny prací č. 3, pak bude platit již minimální měsíční mzda nikoliv ve výši 13 350 Kč, ale ve výši 16.280 Kč.

Výše zaručené mzdy od 1.1.2019

Skupina prací 

Nejnižší úroveň    zaručené mzdy   v Kč/hod

Nejnižší úroveň    zaručené mzdy   v Kč/měsíc

1.

79,80

13 350

2.

88,10

14 740

3.

97,30

16 280

4.

107,40

17 970

5.

118,60

19 850

6.

130,90

21 900

7.

144,50

24 180

8.

159,60

26 700

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Michala ZahradníkaZuzanu Divišovou, nebo na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.