Tým DELTA legal poskytl komplexní právní poradenství Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. při financování akvizice Galerie Louvre v Praze.

Právní poradenství zahrnovalo vyjednání finanční a zajišťovací dokumentace s financující bankou (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), jakož i refinancování stávajícího úvěru poskytnutého ze strany Československé obchodní banky, a.s. a uvolnění s ním souvisejícího zajištění.