Veronika po dvou letech studia získala na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mezinárodně uznávaný titul LL.M. v oblasti zdravotnického práva, které se v kanceláři dlouhodobě věnuje. Spolu s Michalem Zahradníkem vede zdravotnickou sekci kanceláře. Soustředí se přitom zejména na poradenství poskytovatelům zdravotních služeb, přeshraniční zdravotní péči a práva a povinnosti pacientů. S nástupem účinnosti evropského nařízení o zdravotnických prostředcích a novele zákona o regulaci reklamy se stále častěji zabývá i pravidly reklamy zdravotnických prostředků. Veronika aktivně působí také v oblasti M&A, nemovitostí či ochranných známek, klientům ze zdravotnického segmentu proto může nabídnout vskutku komplexní poradenství, od zahájení podnikání a jeho další rozvoj, přes řešení sporů až po případný efektivní exit.

Denisa úspěšně zakončila vysokoškolské studium práv na olomoucké právnické fakultě a posouvá se z pozice právní asistentky na advokátní koncipientku. Denisa je důležitou členkou zejména korporátního týmu, ale kromě práva obchodních společností se věnuje i právu zdravotnických prostředků, včetně regulace jejich reklamy.

Agenda zdravotnického práva zažívá velký rozmach a poptávka po těchto službách stále roste. Kromě regulatorních požadavků pro poskytovatele zdravotních služeb či distributory zdravotnických prostředků zahrnuje například i podporu práv pacientů v případě pochybností o správnosti léčby. Máme štěstí, že díky Veronice a Denise zvládneme v této oblasti pomoci více klientům.  Oběma dámám moc gratulujeme a jsme pyšní, že jsou součástí právě toho našeho týmu!“, shrnuje Michal Zahradník, partner kanceláře.