Bylo nám ctí se s osobním pozváním zúčastnit slavnostního uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu pražského arcibiskupa v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Novému arcibiskupovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví a dostatek sil k naplnění všech svých předsevzetí.