V naší kanceláři byla úspěšně dovršena další spolupráce se skupinou CTP podpisem transakce zahrnující koupi 200 tis. m² lukrativních pozemků u Brna. Pro CTP, jež počátkem letošního roku vstoupil na amsterdamskou a pražskou burzu, se jednalo o úspěšné zakončení dlouholetého projektu.

Transakci se vskutku ojedinělou historií začalo CTP prvně vyjednávat již před několika lety. Vzhledem k aktuální situaci na trhu vyžadoval prodávající velmi ambiciózní harmonogram jejího dokončení. Podařilo se jej zvládnout za tři týdny díky sebevědomému a jistému přístupu CTP a všech jeho poradců. “Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí realizace další obchodní příležitosti CTP. Poslední jednání probíhalo doslova od rána do rána. Podpisem však naše práce nekončí. Po realizaci všech nasmlouvaných fází se bude jednat o jeden z největších CTParků v České republice. Po vstupu na burzu má klient velmi ctižádostivé akviziční plány na řadu dalších let. Jsme rádi, že mu můžeme pomoci s jejich postupným naplňováním”, shrnuje Pavel Fára, vedoucí partner projektu. Kromě něj se na transakci podíleli Veronika Chrobok, Libor Vacek, Jiří Absolon či Henrieta Hovanová.

DELTA legal zastřešovala právní prověrku i různorodou akviziční část transakce. Klient současně nabýval podíl v projektové společnosti, kupoval pozemky a získával opční práva na dokončení dalších fází projektu. Od začátku jasná představa CTP týmu o směřování transakce byla zásadním předpokladem při nejednoduchých vyjednáváních se dvěma původními vlastníky s rozdílnými zájmy.

CTP tak získala pozemky na velice lukrativním a dobře přístupném místě s potenciálem další expanze v rámci CTParku Blučina. Ten se nachází jen 8 km jižně od Brna na silnici E65 směrem na Bratislavu, v Jihomoravském kraji, který je jednou z nejrychleji se rozvíjejících obchodních oblastí v zemi.

CTP je vlastníkem průmyslových a logistických parků s pronajímatelnou plochou více jak 6.6 milionu m2 s dalšími statisíci ve výstavbě, na více než 100 místech v šesti zemích Evropy, kromě České republiky i v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Srbsku, a dále aktivně expanduje, mimo jiné i v sekci ekologicky šetrných parků. V březnu letošního roku začala CTP úspěšně obchodovat své akcie na burze Euronext Amsterdam.