Reklamní agentury pozor! Zpracovatel reklamy odpovídá za soulad reklamy se zákonem

Od konce května platí přísnější regulace reklamy v oblasti zdraví. Týká se zejména zdravotnických prostředků (brýle, kapky do nosu, protetické pomůcky, pastilky proti kašli, náplasti či např. lékařská technika). Nová pravidla však mohou dopadnout i na některé na první pohled běžné výrobky, jako je kosmetika či jiné výrobky „cílící na zdraví“.  

Veronika Chrobok Denisa Bučilová připravily našim klientům školení s body, na které je dobré si dát v jejich pozici pozor. 

V prezentaci například zaznělo, že u zdravotnických prostředku se v reklamě pro širokou veřejnost nesmí objevovat lékaři, vědci, odborníci, herci nebo jiné potenciálně vlivné osoby. V jakékoliv formě reklamy (dokonce i v každém příspěvku na sociálních sítích) musí být uvedeno slovní spojení „zdravotnický prostředek“ či další náležitosti.  

Zcela novou a bohužel značně neurčitou kategorii regulace reklamy tvoří výrobky cílící na zdraví. Ač zákon v této části mířil na omezení reklamy „podvodných“ produktů, jako jsou např. zázračné, všeléčící kameny či prsteny, spojení „výrobky cílící na zdraví“ v nynějším znění může zahrnovat i relativně běžné výrobky, jako např. ergonomické židle či kosmetiku zaměřenou na specifický zdravotní problém. I na tyto výrobky se pak uplatní např. zákaz propagovat je ve spolupráci s influencery. 

Pokud jste reklamní agentura, doporučujeme vám zejména: 

– zkontrolovat si důkladně smlouvy s klienty; 

– prověřit informace a pokyny týkající se inzerovaných výrobků poskytnutých klientem; 

– zrevidovat interní postupy přípravy reklamních materiálů a akcí; 

– ujasnit si pravidla spolupráce s influencery. 

V advokátní kanceláři DELTA legal poskytujeme služby jak ve zdravotním právu, tak v oblasti reklamy. Rádi s Vámi probereme Váš případ. Budete-li si přát bližší informace, obraťte se prosím na svou kontaktní osobu v naší kanceláři nebo na Veroniku Chrobok 

 

[sc name=“mailchimp-signup-form“ ][/sc]