Chcete ochránit své podnikání (loga, značku, nápady, know-how aj.), odlišit se a předejít zneužití Vašich práv ze strany konkurence? Chcete mít jistotu, že neporušíte autorská práva třetích osob? Nevíte, jak na to?

Právě pro Vás je zde služba IP Scan (diagnostika duševního vlastnictví Vašeho podniku), na jejíž využití nyní EU nabízí zajímavou dotaci.

Proč byste ji měli využít?

  1. V rámci IP Scan přezkoumá certifikovaný odborník z pohledu práv duševního vlastnictví Vaše podnikání a pomůže Vám zorientovat se v tom, jaká aktiva je vhodné chránit, jak můžete Vaše duševní vlastnictví využít k dalšímu růstu a čeho se naopak vyvarovat.
  2. Na základě našich zkušeností se v oblasti duševního vlastnictví více než kde jinde vyplatí důsledná prevence – správně nastavené procesy Vás budou chránit před poškozením dobrého jména Vaší značky, žalobou pro porušení cizích práv, náklady na nucený rebranding či ztrátou obchodních příležitostí.
  3. Získáte konkurenční výhodu na trhu, kde se hodnota duševního vlastnictví stále ještě podceňuje.
  4. Navíc, do 6. prosince 2024 můžete žádat o dotaci na provedení této služby.

Jak IP Scan probíhá?

Na základě odpovědí z dotazníku a následného osobního rozhovoru provedeme analýzu Vašeho obchodního modelu z pohledu duševního vlastnictví. Identifikujeme místa, která si zaslouží Vaši pozornost, práva či aktiva, která je možné chránit. Upozorníme na možná rizika. Doporučíme možnosti ochrany a návrh další strategie. Může jít o doporučení k registraci ochranné známky či domény, uzavření smluv o mlčenlivosti, úpravě smluv se zaměstnanci či dodavateli apod. Naše zjištění a návrhy zpracujeme ve formě přehledné zprávy tak, aby pro Vás byly co nejpraktičtější.

Žádost

Jelikož se jedná o službu s finanční podporou EU, je o IP Scan třeba nejprve požádat přímo u Úřadu průmyslového vlastnictví (UPV). S vyřízením žádosti Vám rádi pomůžeme. UPV následně přidělí Vašemu případu konkrétního odborníka kvalifikovaného na poskytnutí této služby. Potřebnou certifikaci mají i vybraní advokáti z naší kanceláře. Po uzavření dohody o mlčenlivosti se určený odborník může rovnou pustit do práce.

Dotace

Cena služby IP Scan je stanovena jednotně pro celou Českou republiku a činí 900 EUR. Až do 6. prosince 2024 však mají malé a střední podniky možnost zažádat si u EUIPO o grant na provedení IP Scanu a získat zpět 90 % nákladů, tj. 810 EUR. Za IP Scan tak ve výsledku zaplatí pouze 90 EUR. Mezi malé a střední podniky se zpravidla počítají všechny podniky s méně jak 250 zaměstnanci a obratem maximálně 50 milionů EUR.

Pokud jste tedy s diagnostikou Vašeho duševního vlastnictví zatím čekali, nadále neváhejte!

 

Rádi Vám sdělíme bližší informace k celému procesu. V případě zájmu se obraťte na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři nebo Veroniku Chrobok.

Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.

 


Autorem článku je Veronika Chrobok.