Chcete chránit své označení, design, vynález či odrůdové právo v ČR, EU, regionálně nebo mezinárodně, ale dosud jste s registrací váhali kvůli nákladům?

Zpozorněte.

Pokud jste malý či střední podnik usazený na území EU, již nyní až do 6. prosince 2024 můžete u EUIPO žádat o grant na registraci ochranné známky, průmyslového vzoru, patentu či odrůdového práva. Mezi malé a střední podniky přitom nepatří jen drobní podnikatelé, ale zpravidla všechny podniky s méně jak 250 zaměstnanci a obratem maximálně 50 milionů EUR.

V rámci grantu Vám bude v případě splnění podmínek proplaceno až 75 % nákladů na registraci ochranné známky či jiného práva průmyslového vlastnictví, pro které je aktuálně vypsána výzva. Ušetřit tak nyní můžete tisíce korun:

Ochranná známka nebo průmyslový vzor:

  • národní, regionální, EU – refundace 75 % poplatku na registraci, max 1000 EUR,
  • mezinárodní – refundace 50 % poplatku na registraci, max 1000 EUR,

Patent (národní či evropský) – refundace 75 % vybraných nákladů, max 3500 EUR

Odrůdová práva Společenství – refundace 50 % poplatku na online registraci, max 1500 EUR

Rozhodnutí o přidělení grantu máte přitom k dispozici dříve, než zaplatíte poplatek za registraci vybraného průmyslového práva. Vyřízení žádosti o grant trvá cca 15 dní, grant poté funguje jako voucher – o registraci zvoleného průmyslového práva je třeba zažádat do 2 měsíců od obdržení voucheru (veškeré potřebné podklady byste tak měli mít k dispozici již v době podání žádosti o grant). Následně již jen uhradíte poplatek za registraci průmyslového práva a požádáte o vyplacení přiděleného grantu. Žádat můžete i v případě, že jste grant čerpali již v některém z minulých období.

Žádosti o grant se přijímají pouze do vyčerpání finančních prostředků, a i když je ve fondu celkem až 21,3 milionu EUR, nečekejte raději s podáním žádosti na poslední chvíli.

Co se může stát v případě, že s ochranou duševního vlastnictví váháte, se dozvíte např. zde:

Chraňte si důkladně své logo a označení | DELTA legal

Daný případ měl pro klienta díky naší intervenci šťastný konec, ale ne vždy se dá vše zachránit. U ochrany duševního vlastnictví tak více než u jakékoliv jiné oblasti nelze než doporučit bdělost a včasnou prevenci.

Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se na svoji kontaktní osobu v kanceláři nebo Veroniku Chrobok.

Tento dokument je jen obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.