Zřízení Evidence skutečných majitelů

Právnické osoby mají povinnost zapsat údaje o svých skutečných…