Věděli jste o zásadní změně u přepravních smluv?

Od 1. ledna 2019 platí nenápadná novela zákona o silniční…

Zřízení Evidence skutečných majitelů

Právnické osoby mají povinnost zapsat údaje o svých skutečných…